Projectes

Convençuts que l’aprenentatge no només ha de ser teòric sinó que cal aprofitar al màxim les oportunitats per portar a la pràctica els coneixements adquirits a classe, el departament de comerç vol participar en tots aquells projectes que puguin familiaritzar a l’alumne amb les tasques comercials de manera real.

Per això, actualment col·laborem en els següents projectes:

  • Fundació Mimosa (Oncolliga)