Yolanda Serrano

Tutora 1r AC

1r AC- M01 Dinamització del punt de venda

1r AC- M05 Serveis d’atenció comercial

1r AC- M12 Formació i orientació laboral

2n AC- M04 Processos de venda

1r GV- M09 Tècniques de venda i negociació

1r GV- M12 Atenció al client,  consumidor i usuari