Yolanda Serrano

Tutora 1r AC

1r AC- M01 Dinamització del punt de venda

1r AC- M02 Gestió de compres

1r AC- M05 Serveis d’atenció comercial

2n AC- M04 Processos de venda

2n GV- M01 Aparadorisme i disseny d’espais comercials