Teresa Escrivà

Tutora 2n AC

1r AC- M02 Gestió de compres

1r AC- M06 Tècniques de magatzem

1r AC- M10 Comerç electrònic

2n AC- M07 Venda tècnica

2n GV- M01 Aparadorisme i disseny d’espais comercials

2n GV- M02 Gestió de productes i promocions en el punt de venda