Raül Batallé

 

Cap de departament

1r AC- M10 Comerç electrònic

1r GV- M04 investigació comercial

1r GV- M08 Polítiques de màrqueting

1r GV- M11 Màrqueting digital

2n GV- M03 Gestió econòmica i financera de l’empresa