Raül Batallé

 

Cap de departament

1r AC- M03 Gestió d’un petit comerç

1r AC- M10 Comerç electrònic

1r AC- M10 Formació i orientació laboral

2n AC- M10 Màrqueting en l’activitat comercial

2n AC-M13 Síntesi d’activitats comercials

2n GV- M03 Gestió econòmica i financera de l’empresa