Núria Plenacosta

1r AC-M06 Tècniques de magatzem

1r AC-M09 Aplicacions informàtiques pel comerç

1r AC-M10 Comerç electrònic