Jordi Pereferrer

1r GV- Formació i orientació laboral

2n GV- Logística d’emmagatzematge