Jordi Pereferrer

Coordinador informàtic de l’institut

2n GV- Logística d’emmagatzematge