Joan Pagès

Tutor de Dual i Tutor de 2n GV

1r AC- M03 Gestió d’un petit comerç

2n AC- M11 Màrqueting en l’activitat comercial

1r GV- M07 Organització d’equips de venda