Gemma Guillot

1r AC- M09 Aplicacions informàtiques pel comerç

1r AC- M03 Gestió d’un petit comerç