Gemma Guillot

Tutora FP DUAL i Tutora 2n AC

1r AC- M03 Gestió d’un petit comerç

2n AC- M07 Venda tècnica