Daniel Francesch

Tutor de 1r GV

1r AC- M01 Dinamització del punt de venda

1r AC- M06 Tècniques de magatzem

1r AC- M09 Aplicacions informàtiques pel comerç

2n AC- M13 Síntesi d’activitats comercials

1r GV- M05 Logística d’aprovisionament

2n GV- M02 Gestió de productes i promocions en el punt de venda