Gestió de Vendes i Espais Comercials

Per què estudiar el CFGS de Vendes i Espais Comercials?

 • Titulació: Tècnic/a Superior en Vendes i Espais Comercials.
 • Objectiu: Formar professionals capaços de gestionar les operacions comercials de compravenda i la distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d’espais comercials segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos, aplicant la normativa vigent.
 • Durada: 2.310 hores distribuïdes en dos anys acadèmics: 1.340 hores lectives i 970 hores de formació en Centres de Treball.

Sortides Professionals

 • Cap de vendes
 • Representant comercial
 • Agent comercial
 • Encarregat de botiga
 • Encarregat de secció d’un comerç
 • Coordinador de comercials
 • Supervisor de telemàrqueting
 • Merchandiser
 • Aparadorista comercial
 • Dissenyador d’espais comercials
 • Responsable de promocions al punt de venda
 • Especialista en implantació d’espais comercials

Mòduls

Mòdul 1. Aparadorisme i disseny d’espais comercials.
Determinar els elements exteriors i interiors que permetin aconseguir la imatge i els objectius comercials desitjats, per organitzar i supervisar la implantació d’espais comercials, i en particular, el disseny i muntatge de l’aparador.

Mòdul 2. Gestió de productes i promocions al punt de venda.
El marxandatge o màrqueting en el punt de venda, ens mostra el conjunt de tècniques existents per estimular el desig de compra en el punt de venda. Com aconseguir que algú entri en un establiment amb 100 euros a comprar una barra de pa i surti sense cap de les dues coses?

Mòdul 3. Gestió econòmica i financera de l’empresa.
Realitzar les gestions necessàries per a la constitució i engegada d’una empresa comercial, planificant i gestionant l’obtenció dels recursos financers necessaris que procurin la rendibilitat econòmica i financera de l’empresa.

Mòdul 4. Investigació comercial.
Les empreses, en un entorn cada dia més canviant, per prendre decisions, necessiten extreure del mercat tota la informació possible. Els alumnes aprendran en aquest mòdul a dissenyar una recerca comercial, des de la formulació dels objectius a la presentació de les conclusions finals.

Mòdul 5. Logística d’aprovisionament.
Analitzar les necessitats de materials i de recursos necessaris en els plans de producció i distribució i distribució i programar els fluxos de materials productes ajustant-se als objectius, terminis i qualitat del procés per realitzar i controlar l’aprovisionament de materials i mercaderies.

Mòdul 6. Logística d’emmagatzematge.
Analitzar els processos de magatzematge i els mètodes de gestió d’estocs aplicables en l`organització d’un magatzem, valorant la distribució interna i el sistema de manipulació de les mercaderies i aplicant la normativa vigent en matèria de seguretat e higiene, garantint la seva integritat i optimitzant els recursos disponibles, per organitzar el magatzematge de les mercaderies.

Mòdul 7. Organització d’equips de vendes.
Dimensionar l’equip de vendes, fixant els criteris de selecció, formació, motivació i remuneració dels venedors, liderant i organitzant a l’equip i establint les mesures de seguiment i control de la seva actuació comercial, per gestionar la força de vendes.

Mòdul 8. Polítiques de màrqueting.
S’introdueix a l’alumne en el màrqueting analític, estratègic i operatiu. ¿Quines necessitats existeixen al mercat?, i ¿quines estratègies podem utilitzar per satisfer-les?

Mòdul 9. Tècniques de venda i negociació.
Definir els argumentaris de venda i les línies d’actuació comercial, analitzant la informació procedent dels clients, la xarxa de vendes, el briefing del producte i el sistema d’informació de mercats, per elaborar el pla de vendes.

Mòdul 10. Anglès.
L’objectiu principal d’aquest mòdul és que l’alumne obtingui un bon nivell d’anglès propi de l’àmbit comercial, financer i empresarial. Al seu torn, l’alumne opta a la realització de l’examen BEC (business English Certificate) de Cambridge al Juny, en el propi centre.

Mòdul 11. Màrqueting digital.
L’objectiu d’aquest mòdul és que els alumnes tinguin una aproximació a aquesta nova disciplina viva i en canvi constant. Se’ls introdueix en conceptes fonamentals com el SEO/SEM i el Social Media Plan.

Mòdul 12. Atenció al client, consumidor i usuari.
Gestionar els serveis d’atenció i informació al client i de queixes i reclamacions del client, consumidor i usuari, prestant un servei de qualitat per aconseguir la plena satisfacció del client i la transmissió d’una bona imatge de l’empresa o organització.

Mòdul 13. Formació i orientació laboral.
Proporcionar a l’alumne els coneixements necessaris que li permetin la seva incorporació, d’acord amb els seus interessos i capacitats, al mercat de treball.

Mòdul 14. Projecte de gestió de vendes i espais comercials.
Aplicant tots els coneixements adquirits en els diferents crèdits, els alumnes elaboraran un pla de màrqueting per a un producte o servei propi i innovador.

Mòdul 15. Formació en centres de treball.
Adaptar-se, de manera responsable i participativa, a les funcions pròpies dels departaments de comunicació i de màrqueting de les empreses industrials i de les empreses comercials.