Expojove 2018

2n AC 2n GV

Els darrers anys el departament de comerç de l’institut de Sant Feliu de Guíxols té l’encàrrec de realitzar l’estand dels cicles d’administratiu a la fira Expojove.

Per realitzar aquesta tasca s’aprofiten les hores d’aparadorisme que tenen els alumnes de 2n GV. Els alumnes han de dissenyar l’estand, idear les eines de dinamització, cercar el material necessari per crear l’estand, construir els elements de l’estand i finalment realitzar el muntatge (més endavant us mostrarem l’estand!!).

 

No us desvelarem ara quins elements i quina estètica tindrà l’estand, però si us mostrarem algunes de les imatges de la seva realització. Us imagineu quina serà la temàtica?

La tasca requereix moltes hores i aquest any no els en sobren ja que també estan treballant en la parada de Sant Jordi. Per aquest motiu els alumnes de 2n GV han rebut l’ajuda dels seus companys de 2n AC per l’elaboració de material de l’estand.

Esperem que tan els alumnes de 2n GV com els alumnes de 2n AC hagin gaudit de poder treballar junts i hagin pogut compartir coneixements i qui sap si alguna anècdota dels professors o les classes.

Departament de Comerç

Institut de Sant Feliu de Guíxols